Condiții de livrare

Prin comanda produselor de pe acest site, cumpărătorul se declară de acord cu condițiile de livrare de mai jos. 

Furnizorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător. 

În afară de cazul în care este agreat de Furnizor și Cumpărător diferit, Furnizorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Furnizorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. 

Furnizorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. 

Furnizorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul Romaniei. 

Cheltuielile de livrare a bunurilor sunt suportate de către Furnizor pentru facturile ce depășesc valoarea totală de 1.000 Lei fără TVA. În situația în care Cumpărătorul solicită livrarea unor bunuri în afara curselor regulate ale Furnizorului, prin curierat rapid, Cumpărătorul va suporta cheltuielile de livrare cu curieratul rapid. 

Bunurile vândute vor fi însoţite de factură, aviz de expeditie sau alte acte necesare comercializării. 

De asemenea, pentru bunurile vândute pot fi solicitate specificațiile tehnice ale produselor și certificatele aferente produselor de livrare emise de catre Producătorii mărfii. 

Marfa va fi prelua de reprezentanții Cumpărătorului fie de la agenții teritoriali ai Furnizorului prin semnarea șștampilarea avizului de expediție, fie de la curier, în acest ultim caz, dovada predării fiind formularul de confirmare. 

Recepția cantitativă se va face la momentul predării. Cumpărătorul are la dispoziție 48 ore ore de la momentul recepției mărfurilor pentru a verifica marfa și pentru a reclama eventuale deficiențe calitative ale produselor. În lipsa unei reclamații, după împlinirea acestui termen, produsele se consideră recepționate fără obiecțiuni de către Cumpărător de la data semnării facturii sau a confirmării de primire ori notei de transport ori avizului de expediție a produselor. Cumpărătorul declară că o dată cu recepționarea produselor în una din modalitățile de mai sus, recunoaște obligația corelativă de plată a contravalorii acestora conform facturii fiscale transmisă de Furnizor. 

Sugestiile sau reclamațiile pot fi făcute în scris și transmise furnizorului prin mail la adresa office@tech-con.ro și/sau agenților săi teritoriali. Prin reclamație, cumpărătorul trebuie să identifice reperele contestate și motivele pentru care le contestă (exemplu: nu corespund calitativ, nu corespund comenzii sau nu corespund prețurile). 

Produsele livrate care nu corespund comenzii sau nu corespund calitativ vor fi returnate de Cumpărător în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data transmiterii reclamației către Furnizor, urmând ca Furnizorul să emită factura de retur.